درباره محله
محله مهران از شمال به بزرگراه شهید زین الدین، از جنوب به بزرگراه رسالت، از شرق به بزرگراه شهید صیاد شیرازی و از غرب به خیابان شریعتی منتهی می شود. درحال حاضر 29899 نفر در این محله ساکن هستند(معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه4، 1387).
محله مهران از شمال با محله ضرابخانه- پاسداران، از جنوب با منطقه 7 شهرداری تهران، از طرف شرق با محله کاظم آباد و از طرف غرب با منطقه 3 شهرداری تهران همسایه است(معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه4، 1387).
دکتر ناصر تکمیل همایون در کتاب خود می نویسد:
مهران و تهران از نخستین روستاهایی بودند که در زمان خروج از دروازه های شمالی ری، برای رفتن به ییلاق های کوه پایه از آن ها عبور می کردند(تکمیل همایون: 1377: 27). مهران که اکنون منطقه ضرابخانه است از تهران معروف تر بوده است دیه تهران در حدود کمتر از یک فرسخ در جنوب مهران واقع شده بود و همین فاصله را تا دروازه کوهکین ری داشته و به دیگر سخن[تهران] دهی میان ری و مهران بوده است(همان:28).
همچنین از قول استاد حسین کریمان می نویسد: دیه مهران در محلی که بعدها در عصر ناصری ضرابخانه دولتی در آن جا بنا شد و باغی بدین نام باقی مانده بود، قرار داشته است(همان).
در کتاب جغرافیای تاریخی شمیران، دکتر ستوده محله مهران را این گونه توصیف کرده است:
مهران از جنوب و شرق به خیابان ضرابخانه و از شمال به چالهرز و از مغرب به جاده قدیم شمیران محدود می شود. در قدیم دهکده ای بوده و فعلا به صورت باغی است. در فرهنگ جغرافیایی آمده است: مهران اردشیر ده کوچکی است از توابع شمیران با 50 تن سکنه(ستوده 1374: 77).
ادامه مطلب...